ZA OVA IMENA KAŽU DA SU POVEZANA SA ANĐELIMA: Smatra se da donose sreću i blagostanje, Natalija je jedno od njih

ZA OVA IMENA KAŽU DA SU POVEZANA SA ANĐELIMA: Smatra se da donose sreću i blagostanje, Natalija je jedno od njih

Evo nekoliko imena za devojčice i dečake za koja se veruje da donose radost i sreću:

Za devojčice:

  1. Elena – Ime koje simbolizuje sjajnost, blistavost, radost i sreću. Verovalo se da žene sa ovim imenom donose svetlu energiju i mogu napredovati u životu.
  2. Natalija – Ime koje nosi značenje “blagoslovena” ili “rođena na Božić”, povezano je sa posebnom energijom, srećom i blagoslovima.
  3. Tatjana – Ime koje simbolizuje veličinu i grandioznost, te se smatra da osobe sa ovim imenom mogu ostvariti velike stvari i postići uspeh.
  4. Irina – Ime koje zrači mir, spokoj i blaženstvo, a smatra se da osobe sa ovim imenom imaju višu misiju u životu i mogu postići velike stvari.

Za dečake:

  1. Aleksandar – Ime koje znači “zaštitnik ljudi” i simbolizuje vođstvo i zaštitu drugih.
  2. Nikola – Ime koje znači “narod pobeđuje” i simbolizuje pobedu, pravdu i zaštitu.
  3. Mihailo – Ime koje znači “poslat od Boga” i povezano je sa anđelima, simbolizuje divnu energiju i veličinu.
  4. Vasilije – Ime koje znači “carski” i simbolizuje strpljenje, odlučnost i ambiciju, te se osobe sa ovim imenom smatraju posvećenim pobedi i vođstvu.

admina