POGLEDAJTE ŠTA JE VAŽNO DA ZNATE AKO IDETE NA LJETOVANJE U CRNU GORU - Strong Woman

Balkan news

POGLEDAJTE ŠTA JE VAŽNO DA ZNATE AKO IDETE NA LJETOVANJE U CRNU GORU

By  | 

Vijesti pišu da to stoji u nacrtu Odluke o komunalnom redu, koja je prošla javnu raspravu i dobila saglasnost lokalnog parlamenta da stupi na snagu.

Vijest je izvijestio Sekretarijat za komunalne i stambene poslove iz kojeg je navedeno da je, osim kupališta, protivno članku 39. stavku 1. točki 8. prijedloga Odluke da se starogradskom jezgrom i gradskim ulicama šeta bez pokrivala. najmanjeg dijela vašeg tijela.

– Članak 79. stavak 2. propisuje da će se za sve prekršaje iz članka 79. stavak 1. novčanom kaznom u iznosu od 200 VUR do 1.000 EUR kazniti savjesni pojedinac u zakonitoj djelatnosti ili poslovnoj organizaciji i svojstveni pojedinac – stoji u dostavljenom sastavljenom odgovoru. te Vijesti.

Ako su ovom odlukom utvrđene pojedine nadležnosti, nadzor nad njezinom provedbom nadležan je organ za komunalne poslove, odnosno drugo tijelo lokalne samouprave, kako je prethodno navedeno.

Za nadzor nad provođenjem ove odluke zadužena je komunalna inspekcija. Kako stoji u odgovoru Vijestima, komunalni redar nadzire provedbu ove odluke i provodi komunalni nadzor.

Odluka Skupštine općine kao i povjerenstvo za saziv odredit će hoće li se i kada prijedlog Odluke o komunalnom redu naći na sjednici Skupštine. Budući da datum ove prezentacije još nije određen,

Budva će, poput Splita i Dubrovnika, kazniti gole turiste ako to bude odobreno. Naime, početkom godine u Splitu je stupila na snagu nova odluka o komunalnom redu s strožim kaznama za one koji je krše. To znači da se ovog ljeta turisti u kupaćim kostimima neće moći vidjeti na ulicama jer će ih, ako ih uhvati komunalni red, kazniti sa 150 eura.

Stanare Parteda i njihove posjetitelje u gradu će provjeravati 21 gradski nadzornik, a još 12 čekat će dovođenje u zgradu gradske uprave.

Od kolovoza 2020. Grad Dubrovnik donio je sličnu odluku o komunalnom redu, a prve gole turistkinje te su godine komunalnim inspektorima platile kazne od oko 130 eura.